Tusen takk for all hjelp og bistand fra spesielt deg og Sun Lawyers.

Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale Jessika og Sun Lawyers til å ivareta og utføre oppdrag som kjøp av bolig , eller andre saker som trenger bistand fra et Spansk Advokatkontor.

Jessika Kacperska har på en utmerket måte tatt seg av vårt boligkjøp på Playa Flamenca , og hun har hele tiden informert oss og holdt oss underrettet i prosessen. Hun både snakker og skriver på svensk , så alt har vært

100 % forståelig og veldig betryggende .

Vi kommer garantert til å forholde oss til dette firmaet i fremtiden.