“Wij zijn heel tevreden over de dienstverlening door Sun Lawyers. Van elke stap in het aankoopdossier werden wij onmiddellijk op de hoogte gehouden, en we werden ook dadelijk ingelicht (telefonisch en per mail) van eventuele problemen die zich hierbij hebben voorgedaan. Alles is uiteindelijk op een vlotte manier verlopen, vanaf de ondertekening tot de aankoopintentie, via de aanvraag van een NIE-nummer tot aan de ondertekening vankoopakte en het overzetten van de gegevens in verband met de nutsvoorzieningen.
Een groot pluspunt is het feit dat je ook in je moedertaal te woord wordt gestaan en dit op een heel duidelijke en begrijpbare manier. Het was voor ons een echte verademing om met een dergelijk advocatenbureau samen te werken, vooral als je ziet hoe dit in België verloopt. Een echte aanrader dus…”

Patrick Kaerts